">

Usługi Ogrodnicze Rzeszów

Tel. +48 17 852 27 68

Centrum Ogrodnicze

Dane kontaktowe:

Centrum Ogrodnicze Zielony Klomb Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 8

35-079 Rzeszów

Tel./Fax +48 17 852 27 68

email: biuro@klomb.rzeszow.pl

 

Masz pytania

Napisz do nas!

Formularz >>

Przypominamy, Radzimy w Maju

- gdy nie ma niebezpieczeństwa przymrozków, wysadzamy do gruntu kwiaty sezonowe i niektóre jednoroczne, rośliny obficie podlewamy;

- podlewamy w razie potrzeby nowo posadzone krzewy;

- nawozimy azotem drzewa i krzewy;

- wyścielamy podłoże pod truskawkami;

- strzyżemy żywopłoty z ligustru;

Kalendarz ogrodnika

Czytaj więcej >>

Referencje

Zobacz kto korzystał z naszych usług i poznaj opinie.

Czytaj więcej >>

Klomb Rzeszów > O firmie

Skład zarządu:

     Prezes Anna Krzeszowska

      Wiceprezes Jerzy Krzeszowski

      Wiceprezes Elżbieta Pragłowska

      Wiceprezes Czesław Pragłowski


ANNA KRZESZOWSKA

Prezes Centrum Ogrodniczego „Zielony Klomb”

 

Pani Anna Krzeszowska posiada gruntowne i pełne wykształcenie ogrodnicze. Ukończyła dwuletnią Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą oraz Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół Rolniczych w Mokrzeszowie na Dolnym Śląsku, gdzie została przygotowana z zakresu praktyki i wiedzy do pracy w ogrodnictwie. W 1981 r. uzyskała tytuł magistra inżyniera ogrodnictwa na Akademii Rolniczej w Krakowie, Wydział Ogrodniczy.

 

W czasie studiów nabywała wiedzę praktyczną podczas praktyk zawodowych m. in. w Niemczech w Szkółce Bylin Hagemana koło Hanoveru oraz w Sadowniczym Zakładzie Doświadczalnym w Albigowej. 

 

W latach 1981-1985 pracowała w Rzeszowskiej Spółdzielni Ogrodniczo- Pszczelarskiej pełniąc funkcję Inspektora Produkcji Ogrodniczej (lata 1981-1983) oraz Kierownika Działu Produkcji Ogrodniczej i Zaopatrzenia (lata 1983-1985). Praca w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Ogrodnictwa w Warszawie (lata 1986-1990) zaowocowała zdobyciem ogrodniczej wiedzy ekonomicznej. Mając możliwości dalszego doskonalenia zawodowego ukończyła i uzyskała dyplom specjalisty d/s szkółkarskiej ogrodniczej kwalifikacji roślin. W roku 1987 wyjechała na delegację do pracy w Danii, gdzie poznała ogrodnictwo (produkcję, obrót płodami ogrodniczymi, zakładanie ogrodów) w tym kraju.

 

W 1990 roku założyła Zakład Usług Ogrodniczych w Rzeszowie na Załężu mając na celu tworzenie ogrodów przydomowych na miarę zachodnioeuropejskich. W 1994 r. Zakład został przekształcony w Centrum Ogrodnicze Klomb s.c. zmieniając miejsce działalności na obecne, a w 2000 r. zmienił nazwę na Centrum Ogrodnicze Zielony Klomb Sp. z o.o..

 

Pani Anna posiada wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania funkcji kierownika branży zieleni przy wykonaniu prac związanych z sadzeniem i pielęgnacją zieleni, wycinką drzew, cięciem pielęgnacyjnym i formującym drzewa i krzewy, renowacją i pielęgnacją trawników.

 


 

JERZY KRZESZOWSKI

Wiceprezes Centrum Ogrodniczego „Zielony Klomb”

 

Pan Jerzy Krzeszowski posiada tytuł magistra inżyniera ogrodnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie Wydz. Ogrodnictwa z 1978 r., zdobył tam wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

 

W latach 1978-1980 r. pracował w ogrodach w Łańcucie, zajmując się produkcją storczyków, a latach 1981-1984 w Zespole Szkół Rolniczych w Miłocinie jako Kierownik Produkcji Ogrodniczej, sprawował funkcję opiekuna praktykujących uczniów. Od 1984 r. do 1990 r. pełnił funkcję zastępcy Kierownika Zakładu Zieleni Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, bezpośrednio zajmując się m.in. produkcją ogrodniczą pod szkłem, zakładaniem terenów zieleni (sadzenie roślin, zakładanie trawników, pielęgnacja zieleni, wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne i formujące drzew i krzewów, renowacja i pielęgnacja trawników). Skończył specjalistyczny kurs konserwacji drzew parkowych.

 

Od 1990 r. wraz z żoną prowadził Zakład Usług Ogrodniczych. W 1994 r. Zakład Usług Ogrodniczych przekształcony został w Handlowo-Usługowe Centrum Ogrodnicze „ Klomb” s. c.. W latach 1995- 2000 r. prowadził działalność ogrodniczą jako współwłaściciel w firmie Klomb-bis s.c., w 2000 r. przekształconej w Centrum Ogrodnicze „Zielony Klomb” Sp. z o.o.

 

Od początku działalności Centrum Ogrodniczego „Zielony Klomb” wyspecjalizował się w zakładaniu automatycznych instalacji nawadniających, renowacji boisk sportowych oraz zakładaniem ogrodów na dachach.

 


W ramach prowadzonej działalności nadzorowali m. in. następujące prace:

   - wykonanie zieleni na Trasy Zamkowej w Rzeszowie,

   - nasadzenie roślin wokół Polfy,

   - nasadzenie roślin w Parku Papieskim, Parku Jedności Polonii z Macierzą,

   - wykonanie nasadzeń roślin oraz nawodnienie pola golfowego w NTB Głogów,

   - nawodnienie stadionu Stali Rzeszów,

   - nawodnienie zieleni i wykonanie oczka wodnego w Ogrodach Bernardyńskich w Rzeszowie,

   - nawodnienie zieleni na tarasie Hotelu Arłamów,

   - nawodnienie zieleni przy Hotelu Coloseum w Jarosławiu,

   - nawodnienie zieleni Apartamentów Zamkowych w Rzeszowie

   oraz uczestniczyli we wszystkich pracach prowadzonych przez w/w firmy.